Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

Naruszających prawa osób trzecich,

Wzorów, do których nie mają praw autorskich.

Treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

Treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły.